logo-myaccount

1/2-as etapas

Registracijos forma

ex:LT999999999

Jūsų kontaktinė informacija

Pvz., +370 312 34567


Slaptažodis turi būti nuo 8 iki 20 ženklų ilgio, jame turi būti bent viena didžioji raidė, viena mažoji raidė, vienas skaitmuo ir specialus simbolis, pvz. @, %, $, #.

 (Žr. įvestą slaptažodį)

Jūsų įmonėMyAccount“ paslaugos

 Tiesioginė prieiga prie MICHELIN paslaugų ir akcijų

 Mokėjimų stebėjimas

 Artimas kontaktas su MICHELIN

 Tiesioginė prieiga prie Europos pagalbos tarnybos „MICHELIN OnCall“

 Pasiekite ir stebėkite savo pažeidimo ataskaitas

 „Michelin“ papildomų produktų parduotuvė